Βαθμολογία

Χωρίς πρόστιμο η υποβολή φορολογικών δηλώσεων έως τις 4/9

Φθηνά θα τη γλιτώσουν όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/8) το υπουργείο Οικονομικών, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα μπορούν να γίνονται μέχρι εκείνη την ημερομηνία χωρίς την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ, παράλληλα, έως τις 4 του Σεπτέμβρη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ακίνητης περιουσίας.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί η παράταση έως και τις 30 Αυγούστου της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, η οποία έληγε στις 28 Αυγούστου, ενώ η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων παραμένει η 31η Αυγούστου.