Βαθμολογία

Εγγράφει τα νέα της μέλη η Ένωση Β’ Εθνικής

«Συνεδριάζει την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015 και ώρα 13:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.- Εγγραφή Νέων μελών ΔΣ
2.- Ορισμός ημερομηνίας έναρξης Πρωταθλήματος 2015-2016    
3.- Ορισμός ημερομηνίας κλήρωσης Πρωταθλήματος 2015-2016
4.- Συζήτηση χορηγίας ΟΠΑΠ – Σύμβαση Τηλεοπτικών
5.- Διάφορα Θέματα».