Βαθμολογία

Μείωση 6% σε όλες τις επικουρικές συντάξεις

Σε όλες τις επικουρικές συντάξεις, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί ένας δικαιούχος να λαμβάνει πάνω από μία, θα επιβάλλεται η εισφορά 6% υπέρ ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΤΕΑ.

Έτσι, από τα τέλη Αυγούστου που καταβάλλονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου, θα είναι μειωμένες κατά 6%, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συντάξεων που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος. Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΕΤΕΑ ορίζει πως η εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που θεσπίστηκε για τις επικουρικές συντάξεις, εφαρμόζεται στο σύνολο των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συντάξεων που λαμβάνουν.

Να σημειωθεί ότι για την κύρια σύνταξη, η εισφορά 4% που από 1η Ιουλίου έγινε 6% επιβάλλεται μόνο σε μία κύρια σύνταξη, στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχους δικαιούται περισσότερες.

Μια ακόμη διαφορά στην επιβολή της εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ κύριας και επικουρικής σύνταξης, είναι το γεγονός ότι στις επικουρικές, το 6% (όπως επιβεβαιώνεται και από την εγκύκλιο) υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού επικουρικής σύνταξης, ήτοι στις μεικτές συντάξεις μετά όμως από την αφαίρεση των μειώσεων των μνημονιακών νόμων 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και του 4052/2012, και πριν από τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Δεν αφαιρούνται τυχόν άλλες παρακρατήσεις από οφειλές, διατροφές, κατασχετήρια κλπ.

Μετά τη νέα, διορθωτική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, το ΕΤΕΑ ξεκαθαρίζει ότι τα ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της εισφοράς 6% επί των επικουρικών συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου θα παρακρατηθούν ισόποσα, από τις επικουρικές συντάξεις των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Πηγή: iefimerida.gr