Βαθμολογία

ΚΛΙΚ από την άφιξη της ΑΕΛ στο Καρπενήσι!

Ακολουθούν εικόνες από την άφιξη της ΑΕΛ στο Καρπενήσι μέσα από το athleticlarissa.gr