Βαθμολογία

Μετατέθηκε για τις 3 Ιουλίου η επικύρωση της Β’ Εθνικής

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τη Γ.Σ. αναφέρει τα εξής: «Πραγματοποιείται την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30΄η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1- Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2014-2015

2- Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2014-2015

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 4η Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30΄, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης, οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών (άρθρο 9, παρ. 3 του Καταστατικού της Ένωσης)».

Αντίστοιχα, η ημερήσια διάταξη για το Δ.Σ. αναφέρει τα ακόλουθα: «Συνεδριάζει την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1 - Επικύρωση βαθμολογίας Β΄ Εθνικής Κατηγορίας  

2 - Διάφορα Θέματα».

Τέλος, σε σχέση με το Δ.Σ. της Δευτέρας (22/6) η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας υπογραμμίζει: «Κατά τη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της FOOTBALL LEAGUE Ο.Π.Α.Π. ενέκρινε ομόφωνα τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό».