Βαθμολογία

Απορρίφθηκε η έφεση του Αιγινιακού

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

1.Απορρίπτει ως απαράδεκτη, λόγω ελλείψεως παραβόλου, την έφεση  της ΠΑΕ  ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ  κατά 1) της  από 9-6-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της  FOOTBALL  LEAGUΕ και 2) της ΠΑΕ ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Κατόπιν τούτου η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

2.Κάνει δεκτή την παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης της ΠΑΕ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  κατά 1) της  από 9-6-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της  FOOTBALL  LEAGUΕ και 2) της ΠΑΕ ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Κατόπιν τούτου η υπόθεση τίθεται στο αρχείο».