Βαθμολογία

Σε απολογία ο Απόλλων Καλαμαριάς

«Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Τρίτη 28/04/2015 και ώρα 11:00 την ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ 1926 με βάση τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 107025 /21.4.2015 ένσταση της ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ ΝΕΩΝ η οποία συγκοινοποιείται με την παρούσα, κατά του κύρους του αγώνα ΑΠΟΛΛΩΝ 1926 ΝΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ ΝΕΩΝ (18.4.2015) που διεξάχθηκε για το Πρωτάθλημα Ο.Π.Α.Π της FOOTBALL LEAGUE ΝΕΩΝ καταγγέλεται παράβαση του άρθρου 23 του Κανονισμού Αγώνων Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων. Επί παραβάσει των άρθρων 1, 3, 5, 23, 24, του ΚΑΠ και του άρθρου 18 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ FOOTBALL LEAGUE ΝΕΩΝ. Κοιν.- Κλήση: ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ ΝΕΩΝ».