Βαθμολογία

Εκλογές στο ΝΟΛ

Οι εκλογές θα γίνουν την Τρίτη 21 Απριλίου από 18:00 μέχρι 21:00 στα γραφεία του συλλόγου. Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 20/4/2015. Υποψήφιοι μπορεί να είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 20/4/2015. Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του συλλόγου μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 20:30.

Εκ του Δ.Σ.