Βαθμολογία

Σε απολογία Καρδίτσα και Ψαχνά!

Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Πέμπτη 16/04/2015 και ώρα 10:30 τις παρακάτω ΠΑΕ :

ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ (όπως εκπροσωπείται νόμιμα)

Συντέμνοντας την νόμιμη προθεσμία κλητεύσεως, κατ’ άρθρο 9 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών, καλείσθε ενώπιόν μας, την Πέμπτη 16-4-2015 και ώρα 10.30 προς απολογία για παραβάσεις που λεπτομερώς αναφέρονται στην συγκοινοποιούμενη με αριθμ. πρωτοκ. 12203/14-4-2015 πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της ΕΠΟ κ. Π. Καρρά, οι οποίες παραβάσεις τιμωρούνται από τις παρατειθέμενες και στην παραπάνω πειθαρχική δίωξη διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (όπως εκπροσωπείται νόμιμα)

Συντέμνοντας την νόμιμη προθεσμία κλητεύσεως, κατ’ άρθρο 9 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών, καλείσθε ενώπιόν μας, την Πέμπτη 16-4-2015 και ώρα 10.30 προς απολογία για παραβάσεις που λεπτομερώς αναφέρονται στην συγκοινοποιούμενη με αριθμ. πρωτοκ. 12222/14-4-2015 πειθαρχική δίωξη του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα της ΕΠΟ κ. Π. Καρρά, οι οποίες παραβάσεις τιμωρούνται από τις παρατειθέμενες και στην παραπάνω πειθαρχική δίωξη διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21,22  του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.