Βαθμολογία

Κατέπεσε η εγγυητική του Ολυμπιακού Β.

Η ΕΕΑ αποφάσισε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του Ολυμπιακού Βόλου. Δεκτό έκανε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το αίτημα της εταιρείας «GREENSCAPE ΑΕ» για κατάπτωση της εγγυητικής του Ολυμπιακού Βόλου. Όπως ανακοινώθηκε:

«Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1.Αίτηση της εταιρείας «GREENSCAPE A.E.» περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 20-4-2015 και ώρα 12.00».