Βαθμολογία

Aνοίγει η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων

Από την ανάλυση των εισοδημάτων προκύπτει ότι η ανισότητα στη φορολογική μεταχείριση συνοδεύθηκε από διεύρυνση του ανοίγματος της ψαλίδας μεταξύ φτωχών και πλουσίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ένα τρίτο των νοικοκυριών είδαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται την περίοδο 2008-2012, σε αντίθεση με τα άλλα δύο τρίτα, που κατέγραψαν απώλειες. Η βελτίωση για την «κερδισμένη» εισοδηματική κατηγορία φθάνει το 44,4% κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ η μείωση για τους χαμένους φθάνει το 39,3%. Σε απόλυτα νούμερα οι απώλειες των χαμένων φθάνουν τα 10,7 δισ. ευρώ, ενώ τα κέρδη των νικητών περιορίζονται στα 4,3 δισ. ευρώ.

Ο διαχωρισμός σε κερδισμένους και χαμένους, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα οφέλη καρπώθηκαν μόνο οι ανώτερες εισοδηματικές κατηγορίες. Οπως διαπιστώνεται στη μελέτη, όλες οι «κερδισμένες» εισοδηματικές κατηγορίες επωφελήθηκαν σε ένα εύρος από 37,6% έως και 47,7%, αλλά ειδικά για τα πλουσιότερα στρώματα το όφελος ήταν μεταξύ 51% και 172,7%. Τη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος, που φτάνει το 88,2%, καταγράφει πάντως η χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία, που είναι και αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων.

Σε ό,τι αφορά τις απώλειες ανά πηγή εισοδήματος, προκύπτει ότι μεταξύ 2008 και 2012:

• Οι μισθοί υποχώρησαν κατά 27,4%.

• Τα κέρδη κεφαλαίου υποχώρησαν κατά 37,7%.

• Τα εισοδήματα από εμπορικές δραστηριότητες υποχώρησαν κατά 47,3% και από ανεξάρτητες δραστηριότητες κατά 27,7%.

• Τα αγροτικά εισοδήματα ενισχύθηκαν κατά 26,2%.

• Τα εισοδήματα από μερίσματα μειώθηκαν κατά 53,6%.

• Τα εισοδήματα από ενοίκια υποχώρησαν κατά 20,3%.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ