Βαθμολογία

ΟΟΣΑ: Έκθεση για τη δωροδοκία

Την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της καταπολέμησης της διεθνούς δωροδοκίας καταγράφει έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που θα δοθεί αύριο Παρασκευή στη δημοσιότητα.

Η έρευνα που έχει συνταχθεί από την ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, αξιολογεί και διατυπώνει συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή και την υλοποίηση, εκ μέρους της Ελλάδας, της Συνθήκης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκθεση θα είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική και θα αναφέρεται σε υποθέσεις που αν και είδαν το φως της δημοσιότητας δεν ερευνήθηκαν επαρκώς από τις ελληνικές Αρχές.

Σημειώνεται πως το 2012 η ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας δεν μπόρεσε – εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα - να προβεί σε ορθή εξέταση πολλών ζητημάτων, λόγω της παράλειψης των ελληνικών αρχών να δώσουν έγκαιρη πληροφόρηση, λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και μεταφρασμένη νομοθεσία.

Έτσι, αποφασίσθηκε η Ελλάδα να υποβληθεί σε νέα αξιολόγηση προκειμένου να εξεταστούν συγκεκριμένα θέματα σε πολλούς τομείς στους οποίους υπολειπόταν η εφαρμογή της Συνθήκης εκ μέρους της Ελλάδας.

Ήδη από το 2012 ο ΟΟΣΑ είχε συστήσει στην Ελλάδα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υποθέσεις δωροδοκίας αλλοδαπών θα διερευνώνται σοβαρά και θα διώκονται με πρόσφορο τρόπο.

Ενδεικτικά είχε συστήσει η Ελλάδα να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τη δωροδοκία αλλοδαπών μεταξύ των δικαστών και των Εισαγγελέων, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και να διασφαλίσει ότι όλες οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν την εξουσία να ερευνούν αυτή την αξιόποινη πράξη.

Επιπλέον, είχε συστήσει στην Ελλάδα να εξορθολογήσει και να εξαλείψει τις επαναλαμβανόμενες κανονιστικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για το αδίκημα της δωροδοκίας αλλοδαπών, την ευθύνη και τα χρηματικές ποινές εις βάρος νομικών προσώπων, τη δήμευση και τα λογιστικά παραπτώματα που σχετίζονται με δωροδοκία αλλοδαπών.

Τέλος, ο ΟΟΣΑ είχε παρατηρήσει ότι η Ελλάδα δεν είχε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριοδοτών, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, από διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα.