Βαθμολογία

Ο ΠΣΑΤ για τις νέες απολύσεις Αθλητικών Συντακτών

Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης του ΠΣΑΤ, για την αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων και τις απολύσεις Αθλητικών Συντακτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να επανέλθει στο θέμα.

Αιτία η απόλυση της συναδέλφου μας Δήμητρας Πολυχρονοπούλου από την εφημερίδα «Η Πράσινη», με δικαιολογία την περικοπή δαπανών.

Το τελευταίο κρούσμα στη συγκεκριμένη εφημερίδα, έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες ενέργειες σε βάρος και άλλων συναδέλφων μας, κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Ο ΠΣΑΤ καλεί τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Ενώσεις, με τις οποίες συμπαρατάσσεται στον αγώνα κατά της κατεδάφισης των εργασιακών σχέσεων και της κατά συρροή απώλειας θέσεων εργασίας, όπως αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

Από τον ΠΣΑΤ