Βαθμολογία

Άμεσα η αποκατάσταση της ΕΓΣΣΕ

Άμεσα θα γίνει η αποκατάσταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος δεσμεύεται για σταδιακή αύξηση στον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο, αλλά και για την επανεξέταση εκ του μηδενός του νομοθετικού πλαισίου για τις ευέλικτες μορφές εργασίας.

«Το υπουργείο Εργασίας θα αποκαταστήσει άμεσα την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και το πεδίο εφαρμογής της το οποίο αποδυναμώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093.2012», τονίζει ο υπουργός Εργασίας απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη. Ξεκαθαρίζει μάλιστα πως όλοι οι όροι της ΕΓΣΣΕ, μισθολογικοί και μη, «θα εφαρμόζονται πλέον επί όλων των εργαζομένων της Χώρας, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως "θεσμικοί" και "μισθολογικοί", όπως δηλαδή ίσχυε με το Ν. 1876/1990».

Ο κ. Αυγενάκης ρωτούσε πως θα γίνει η αύξηση του βασικού μισθού λαμβανομένης υπ' όψιν της ρήτρας διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. «Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της συλλογικής αυτονομίας, που επλήγη βαρύτατα από αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο θα αυξηθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2016, οπότε και θα επανέλθουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν την έκδοση της ΠΥΣ/2012 αρχικά και εν συνεχεία του Ν. 4093/2012», απαντά ο κ. Σκουρλέτης και προσθέτει πως θα καταργηθεί και «η αντισυνταγματική και αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο διάκριση σε εργαζόμενους άνω και κάτω των 25 ετών». Ακόμη «θα υπάρξει και εξομοίωση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών όσον αφορά τις κατώτατες αποδοχές».

«Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα δύνανται να συμφωνήσουν με την Εθνική Γενική ΣΣΕ μόνο σε ευνοϊκότερες συλλογικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους της Χώρας, σύμφωνα άλλωστε με τη θεμελιώδη αρχή της εύνοιας που διέπει το εργατικό δίκαιο», επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας.

Ο κ. Σκουρλέτης προαναγγέλλει, ακόμη, την επανεξέταση εκ του μηδενός του νομοθετικού πλαισίου των ευέλικτων μορφών εργασίας (π.χ. εκ περιτροπής εργασία, μερική απασχόληση) με στόχο «να αντιστραφεί σταδιακά η εκπαραθύρωση της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι οποίες έχουν αυξηθεί δραματικά στην αγορά εργασίας».

«Σκοπός μας είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους μέσω διαδικασιών διαβούλευσης όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 240/2006, ενώ θα ενισχυθούν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΣΕΠΕ» προσθέτει ο υπουργός αναφέροντας ότι θα χρησιμοποιηθεί το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τον έλεγχο των παραβάσεων της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Τέλος τονίζει ότι ο ΟΑΕΔ αποτελεί το κύριο όργανο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της αντιμετώπισης της ανεργίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Ο ΟΑΕΔ είναι η βασική δομή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την απασχόληση 2020 αλλά και την προώθηση δράσεων κοινωνικής προστασίας που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, αναφέρει ο Υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας την έναρξη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα θα είναι στοχευμένα ως προς την ηλικιακή ομάδα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις ανάγκες των ανέργων, ενώ θα μπορούν να έχουν και τομεακή και γεωγραφική στόχευση.