Βαθμολογία

Έλεγχοι σε καταθέσεις, δάνεια, μετοχές

Διευρυμένους ελέγχους με δυνατότητα πρόσβασης των ελεγκτικών αρχών όχι μόνο στα στοιχεία που αφορούν τις καταθέσεις των φορολογουμένων αλλά και τα δάνεια και τα χρηματιστηριακά προϊόντα προαναγγέλλει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2015.

Οπως προκύπτει από το σχέδιο, το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, που παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, θα επεκταθεί και στις συναλλαγές δανειακών προϊόντων. Ολες αυτές οι αλλαγές, όπως τονίζεται, θα είναι έτοιμες μέχρι το τέλος του έτους. Ταυτόχρονα το περιουσιολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων δεν είναι ακόμα έτοιμο, ωστόσο η ΓΓΔΕ έχει θέσει ως στόχο να είναι πλήρες με όλα τα απαραίτητα δεδομένα τον προσεχή Ιούνιο.

Γενικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο τόσο ως προς την υλοποίηση συγκεκριμένων δομών όσο και ως προς τον αριθμό των ελέγχων και την είσπραξη φόρων. Ειδικότερα και σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η ΓΓΔΕ:

• Θα βεβαιωθούν έσοδα πάνω από 2,6 δισ. ευρώ από τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων.

• Θα εισπραχθούν 1,7 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και το 25% των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

• Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικές οχλήσεις στους φορολογούμενους με σκοπό τη συμμόρφωσή τους και την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φ.Ε. Φ.Π.-Ν.Π., κ.λπ.) και την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

• Θα πραγματοποιηθούν 40.000 τελωνειακοί έλεγχοι, τουλάχιστον 2.000 έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου, ενώ θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον 200 υποθέσεις έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

• Προγραμματίζονται 900 έλεγχοι φορολογουμένων μεγάλου πλούτου στους οποίους περιλαμβάνονται υποθέσεις με εμβάσματα offshore και γενικά φορολογούμενους που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για διάπραξη φοροδιαφυγής.

• Διενέργεια τουλάχιστον 15.000 ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα.

• Εκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ), το αργότερο εντός τριών μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας. Ειδικά για τις εκκρεμείς υποθέσεις με διαπιστωμένη παράβαση μέχρι 31/10/2014, η σύνταξη έκθεσης και η έκδοση ΠΕΠ να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 13/03/2015.

• Επίτευξη ποσοστού συμμόρφωσης τουλάχιστον 40% επί των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και επίτευξη ποσοστού είσπραξης τουλάχιστον 25% έπειτα από δράσεις της φορολογικής συμμόρφωσης κατά τον μήνα διαχείρισης των οφειλών.

• Επίτευξη υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 92% επί των υπόχρεων για κάθε φορολογική περίοδο.

• Μείωση του ποσοστού των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια κατά 10% σε σχέση με το 2014.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ