Βαθμολογία

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Κτηματολόγιο

Στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το μεγάλο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου εξαιτίας της δραματικής έλλειψης χρημάτων. Οι νέες μελέτες κτηματογράφησης έχουν παγώσει ενώ όσες βρίσκονται σε εξέλιξη καρκινοβατούν καθώς, εκτός των άλλων, διαπιστώνεται ανησυχητική έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμμετοχή του κόσμου κινείται στο 20% παρ' όλες τις συνεχείς παρατάσεις που δόθηκαν. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε σε περιοχές όπου οι μελέτες ολοκληρώθηκαν σχετικά πρόσφατα (παραδείγματος χάριν σε Κοζάνη, Αρκαδία, Αργολίδα), ενώ ανάλογη διαφαίνεται η εικόνα σε περιοχές όπου πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε η κτηματογράφηση, όπως Πέλλα και Τρίκαλα. Το 2020 ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου αναγνωρίζεται πως έχει πάψει να ισχύει και τώρα προβάλλει ως χρονιά ολοκλήρωσης το 2025 εφόσον το Εθνικό Κτηματολόγιο επανεκκινήσει μέχρι το καλοκαίρι, το αργότερο.

Η ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος (ΠΑΠΕΝ) ασχολείται με το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε. Στις αρχές του Φεβρουαρίου, ο υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη, συνεκάλεσε σύσκεψη με τη διοίκηση της εταιρείας του Κτηματολογίου (ΕΚΧΑ) προκειμένου να εξεταστούν όλα τα θέματα.

Τότε είχαν διαρρεύσει πληροφορίες πως η συνέχιση του έργου εντός των γνωστών χρονικών ορίων είναι «αβέβαιη», καθώς δεν διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των 28 μελετών που απομένουν, προϋπολογισμού άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ «Εθνος», 5 Φεβρουαρίου 2015).

Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, της τάξης των 120 εκατομμυρίων, έχει σταματήσει καθώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλεται η ένσταση πως δεν υπάρχουν αξιόπιστος σχεδιασμός και προγραμματισμός.

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν υπάρχει μέχρι στιγμής φως. Από τις εισφορές των πολιτών (πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης των 35 ευρώ κ.ά.), έχει συγκεντρωθεί το ποσό των 280 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όμως είναι δεσμευμένο στο πλεόνασμα. Για φέτος, ο προϋπολογισμός της ΕΚΧΑ αναμένεται ελλειμματικός.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει επανειλημμένα θέσει το αίτημα της επιβολής του τέλους κτηματογράφησης των 35 ευρώ και στα πρώτα προγράμματα, τα οποία ξεκίνησαν πριν από 16 χρόνια σε 350 ΟΤΑ (προκαποδιστριακούς) και αφορούσαν 2 εκατομμύρια εμπράγματα δικαιώματα. Τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν χωρίς επιβάρυνση των πολιτών (σε αντίθεση με τα επόμενα προγράμματα). Αν το τέλος εισπραχθεί, υπολογίζεται πως θα εισρεύσουν έσοδα της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Θέμα έχει επίσης προκύψει με τη σύνταξη των δασικών χαρτών. Η Πανελλήνια Ενωση Δασολόγων προσέφυγε το περασμένο καλοκαίρι στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των μελετών κτηματογράφησης, με το αίτημα να προηγηθεί η σύνταξη των δασικών χαρτών. Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αναμένεται μέσα στον Φεβρουάριο. Αξίζει να σημειωθεί πως η Δασική Υπηρεσία ζητά από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει ξανά τη σύνταξη των δασικών χαρτών, κάτι που έχει περάσει στην αρμοδιότητα της εταιρείας του Εθνικού Κτηματολογίου.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ