Βαθμολογία

Καθολική προστασία από πλειστηριασμούς

Τα διευρυμένα κριτήρια της νέας ρύθμισης για πάγωμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για ένα έτος καλύπτουν σχεδόν όλους τους οφειλέτες στεγαστικών δανείων.

Στη ρύθμιση, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως την επόμενη εβδομάδα, υπάγονται οι οφειλέτες που έχουν:

• κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ

• σύνολο ακίνητης περιουσίας έως 700.000 ευρώ

• ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 70.000 ευρώ και • καταθέσεις έως 70.000 ευρώ. Το σχέδιο, προειδοποιούν τραπεζικά στελέχη, ενέχει τον κίνδυνο για στάση πληρωμών από μεγαλύτερη μερίδα δανειοληπτών, προκειμένου να επωφεληθούν της σχετικής διάταξης, τη στιγμή που η περιουσιακή τους κατάσταση δεν δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση. Ουσιαστικά επιβραβεύει εκείνους, οι οποίοι αν και μπορούσαν, απέφυγαν με την προσδοκία μιας γενναιόδωρης προστασίας, να προχωρήσουν στη ρύθμιση του δανείου τους και οι οποίοι τελικώς δικαιώθηκαν. Καθολικό πάγωμα των πλειστηριασμών για όσους έχουν οφειλές προς τις τράπεζες, συνιστά η πρόταση του υπουργείου Οικονομίας για πάγωμα ενός έτους των πλειστηριασμών με την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες έχουν:

• κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ

• σύνολο ακίνητης περιουσίας έως 700.000 ευρώ

• ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 70.000 ευρώ και • καταθέσεις έως 70.000 ευρώ. Η ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή έως την επόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με πηγές του υπουργείου βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών στεγαστικών δανείων, υιοθετώντας διευρυμένα κριτήρια βάσει των οποίων θα απαγορεύεται σχεδόν καθολικά ο πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας τους.

Αξιολογώντας τη σχετική ρύθμιση, η οποία σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στην Ελληνική Ενωση Τραπεζών, τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν τον κίνδυνο για στάση πληρωμών από μεγαλύτερη μερίδα δανειοληπτών, προκειμένου να επωφεληθούν της σχετικής διάταξης, τη στιγμή που η περιουσιακή τους κατάσταση δεν δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση. Αν και από την πλευρά των τραπεζών επιμένουν ότι ακόμη και οι λίγοι πλειστηριασμοί ακινήτων που γίνονται τα τελευταία χρόνια, δεν αφορούν την πρώτη κατοικία και ότι οι τράπεζες τηρούν εκούσια το μορατόριουμ στους πλειστηριασμούς, η νομοθετική κατοχύρωσή του με εξαιρετικά γενναιόδωρα κριτήρια, αυξάνει τον ηθικό κίνδυνο και θίγει την τραπεζική πρακτική και την πίστη. Ουσιαστικά επιβραβεύει εκείνους, οι οποίοι αν και μπορούσαν, απέφυγαν το τελευταίο διάστημα με την προσδοκία μιας γενναιόδωρης προστασίας, να προχωρήσουν στη ρύθμιση του δανείου τους και οι οποίοι τελικώς δικαιώθηκαν.

Αντίθετα, από την πλευρά του υπουργείου επιχειρηματολογούν ότι η ρύθμιση δεν είναι παρά επικύρωση της πρακτικής που ακολουθείται ήδη στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουν, το πάγωμα θα αποτελέσει μια μεταβατική κατάσταση έως τη δημιουργία του φορέα που θα αναλάβει την οριστική επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Πρόκειται για τον κρατικό φορέα που έχει δεσμευθεί ότι θα συστήσει η κυβέρνηση για τη διαχείριση των επισφαλειών και ο οποίος θα απαιτήσει αρκετό χρόνο έως ότου διαμορφωθεί σε τελική πρόταση. Στη λογική αυτή το υπουργείο Οικονομίας υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν θα δημιουργήσει πρόσθετες ζημίες για τις τράπεζες, στον βαθμό που αφορά μόνο τις οφειλές για ακίνητα, που βρίσκονταν στο προχωρημένο στάδιο του πλειστηριασμού. Πρόκειται και τυπικά για επέκταση του προηγούμενου νόμου σημειώνουν. Η εκτίμηση ότι η ρύθμιση δεν θα οδηγήσει σε πρόσθετες απώλειες για τις τράπεζες είναι και η αιτία για την οποία η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι θίγεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αιτία που θα απαιτούσε προηγούμενη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πηγές από τη Φρανκφούρτη επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει ζητηθεί από την ελληνική πλευρά η γνώμη της ΕΚΤ, η οποία δεν θα ήταν άλλωστε δεσμευτική.

Η προστασία που προωθεί το υπουργείο αγγίζει το σύνολο σχεδόν των κατόχων ακίνητης περιουσίας, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 90% των ιδιοκτητών στη χώρα μας έχει κύρια κατοικία αξίας έως 200.000 ευρώ. Επιπλέον, το εισοδηματικό κριτήριο των 70.000 ευρώ επιτρέπει την ένταξη στο καθεστώς προστασίας του συνόλου σχεδόν των φορολογουμένων, οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα κάτω του σχετικού ορίου. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, από το σύνολο των 5,6 εκατομμυρίων φορολογουμένων, μόλις 90.000 περίπου δηλώνουν άνω των 70.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ επίσης διευρυμένο είναι το όριο των 700.000 συνολικής ακίνητης περιουσίας.

Πηγή: H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ