Βαθμολογία

Μειώθηκε η ποινή του Τσεμπερίδη

Αναλυτικά: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

1. Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση του ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ, κατά της  υπ΄αριθμ. 35/21-1-2015  απόφασης  της ΠΕ/ FOOTBALL  LEAGUE. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Διακρατεί και δικάζει   κατ΄ ουσίαν την υπόθεση. Δέχεται ότι ο ποδοσφαιριστής ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τέλεσε την παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 εδαφ. α Ι του Π.Κ. της  ΕΠΟ και επιβάλλει σ΄ αυτόν  ποινή  αποκλεισμού  μίας (1) αγωνιστικής ημέρας  και χρηματική ποινή εξήντα (60) ευρώ.

2. Απορρίπτει ως απαράδεκτη, λόγω ελλείψεως παραβόλου, την έφεση  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ, προπονητή της ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ,  κατά  της  υπ΄αριθμ. 10/15-1-2015  απόφασης   της ΠΕ/ FOOTBALL LEAGUE.

3. Κάνει δεκτή την παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης του ERGYS  KACE,  ποδοσφαιριστή  της ΠΑΕ  ΠAΟK,   κατά της υπ’ αριθμ. 49/16-1-2015 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της SUPER LEAGUE. Κατόπιν τούτου η υπόθεση τίθεται στο αρχείο».