Βαθμολογία

Νέα ρύθμιση από τον ΟΑΕΕ

Πάνω από 30.000 ασφαλισμένοι–οφειλέτες του ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, ρυθμίζοντας συνολικό ποσό οφειλών 340.000.000€. Η ανταπόκριση αυτή, απεικονίστηκε στα έσοδα 6ου διμήνου 2014 του Οργανισμύ που είναι ελαφρά αυξημένα έναντι του προηγουμένου διμήνου.

Ο ΟΑΕΕ καλεί τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους της νέας ρύθμισης που περιλαμβάνουν εξόφληση έως και σε 100 δόσεις, υψηλά ποσοστά εκπτώσεων στα τέλη καθυστέρησης, αυξημένες δυνατότητες επανένταξης και μειωμένο επιτόκιο.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζει ασφαλιστική ενημερότητα, παροχές περίθαλψης και συνταξιοδοτική προοπτική.

Με την ένταξη και τήρηση των όρων της ρύθμισης, παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα κατάταξης σε μία ή και σε δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, καθιστώντας δυνατή την καταβολή τόσο των τρεχουσών εισφορών, όσο και της δόσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση είναι έως τις 31/03/2015.