Βαθμολογία

Αίτημα κατάπτωσης για ΠΑΣ

Αναλυτικά: «Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1.Αίτηση της εταιρείας ‘‘ABOVE AND BEYOND A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’’ περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

ΑΝΑΒΟΛΗ για 28.01.15

2.Αίτηση του αθλητή Αθανάσιου Παλαιολόγου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.

ΑΝΑΒΟΛΗ για 28.01.15

3.Κατάθεση εγγράφων κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου και προσκόμιση μετοχολογίου από τις κάτωθι ΠΑΕ και ΚΑΕ:

- ΠΑΕ Α.Ο.Τ. ΑΛΙΜΟΣ - Νομιμοποιήθηκε
- ΚΑΕ ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014 - Νομιμοποιήθηκε
- ΚΑΕ ΚΟΡΟΙΒΟΣ - Νομιμοποιήθηκε

4.Συμπλήρωση εγγυητικών επιστολών από τις κάτωθι ΠΑΕ:
- ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - Ανάκληση Πιστοποιητικού
- ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ - Αναβολή για 28.01.15

5. Κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από την ΚΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ. Έχει γίνει αναστολή απόφασης ανάκλησης πιστοποιητικού μέχρι τις 20-12-14, προκειμένου να προσκομισθούν.

Κατετέθη η φορολογική ενημερότητα, χορηγείται αναβολή έως 28.01.15 για κατάθεση της ασφαλιστικής ενημερότητας».