Βαθμολογία

Στα 4,53 δισ. ευρώ ανήλθαν τα «φέσια»

Μείωση 500 εκατ. ευρώ κατέγραψαν το Νοέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων συνέχισαν να αυξάνονται. Σύμφωνα με τα μηναία στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014, στα τέλη Νοεμβρίου τα «φέσια» του Δημοσίου ανήλθαν σε 4,53 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Πέμπτη το υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν ότι το Νοέμβριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ, από 4,3 δισ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν στα 731 εκατ. ευρώ, από 718 εκατ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι οφειλές των υπουργείων (κρατικός προϋπολογισμός) μειώθηκαν από τα 306 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο στα 254 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο. Τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίσθηκαν στα 331 εκατ. ευρώ, από 350 εκατ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου 2014. Τα χρέη λοιπών νομικών προσώπων μειώθηκαν στα 207 εκατ. ευρώ, από 208 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Μείωση κατέγραψαν τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήλθαν στα 2,257 δισ. ευρώ, από 2,53 δισ. ευρώ στο Οκτωβρίου. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ μειώθηκαν στα 1,54 δισ. ευρώ, από 1,71 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου. Τέλος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων μειώθηκαν αισθητά το Νοέμβριο στα 754 εκατ. ευρώ, από 904 εκατ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ