Βαθμολογία

Η ανάκληση των δηλώσεων του Αγγελόπουλου

Η απόφαση, που είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (8/1) ανέφερε χαρακτηριστικά στη δεύτερη σελίδα της ανακοίνωσης: «Στις 23/12/2014 προσήλθε ενώπιον του παρόντος Μ.Δ.Ο. ο Γεώργιος Αγγελόπουλος και παρέδωσε στο Μ.Δ.Ο. την με αριθμό πρωτ. 187/23-12-2014 ενυπόγραφη δήλωση ανάκλησης των προαναφερομένων υπό στοιχεία "1" και "2" δηλώσεών του, ανακαλώντας παράλληλα τις εν λόγω δηλώσεις και προφορικώς».