Βαθμολογία

Νομιμοποιήθηκαν οι ΠΑΕ ΑΕΛ, Ερμιονίδα, Αγρ. Αστέρας

Αναλυτικά, οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΑ είναι:

«Α) Κατάθεση εγγράφων κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου και προσκόμιση μετοχολογίου από τις κάτωθι ΠΑΕ:

- ΠΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

- ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

- ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Β) 1. Αίτηση της εταιρείας ‘‘ABOVE AND BEYOND A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’’ περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 12-1-15

2. Αίτηση του αθλητή Αθανάσιου Παλαιολόγου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937.

ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 12-1-15

Γ) Συμπλήρωση εγγυητικών επιστολών από τις κάτωθι ΠΑΕ:

- ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥΑΝΑΒΟΛΗ για τις 12-1-15

- ΠΑΕ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 12-1-15».