Βαθμολογία

Eφάπαξ τους επόμενους μήνες χωρίς περικοπές

Aπό το ταμείο, έστω και με καθυστέρηση 20 μηνών, για να πάρουν το εφάπαξ τους, χωρίς μειώσεις, μάλιστα, θα περάσουν μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο 4.800 συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Πρόκειται για τους συνταξιούχους που αποχώρησαν από την υπηρεσία πριν από τον Αύγουστο του 2013 και των οποίων η συνταξιοδοτική απόφαση είχε εκδοθεί πριν από το τέλος Φεβρουαρίου 2014. Τους τελευταίους μήνες 11.000 άτομα πήραν τα χρήματά τους που κατά μέσο όρο κυμαίνονται στις 29.000 ευρώ.