Βαθμολογία

Monsters: Εισιτήρια με Φωκικό

Ο σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του ότι δεν διαθέτει εισιτήρια για τον αγώνα. Εισιτήρια θα υπάρχουν στα εκδοτήρια του γηπέδου.