Βαθμολογία

Πέφτουν «καμπάνες» για αδήλωτα ακίνητα

Αν κάποιοι «ξέχασαν» να δηλώσουν στο έντυπο Ε2 εμπράγματα δικαιώματα και ξαφνικά τα... θυμήθηκαν κυρίως ελέω ΕΝΦΙΑ, τότε θα πρέπει να προετοιμάζονται για... καμπάνες από την εφορία. Αντιθέτως, όσοι συμπλήρωσαν ελλιπώς στοιχεία ακινήτων αλλά δεν υπάρχει αποφυγή φόρου, οι τροποποιητικές δηλώσεις θα είναι... «αναίμακτες».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε η ΓΓΔΕ, δεν επιβάλλεται πρόστιμο:

1. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2

κενού κτίσματος,

δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ως 200 τ.μ. από γονέα σε τέκνο ή από τέκνο σε γονέα,

η συμπλήρωση ή η διόρθωση αριθμού παροχής ρεύματος ή τετραγωνικών μέτρων ήδη δηλωθέντος μισθωμένου ακινήτου.

2. Στη συμπλήρωση στην δεύτερη σελίδα στον πίνακα ΙΙ

αγοράς, μεταβίβασης, δήλωσης ημιτελούς κτίσματος. Επισημαίνεται ότι ο ψιλός κύριος ακινήτου είναι υπόχρεος στη συμπλήρωση του πίνακα ΙΙ μόνο στην περίπτωση μεταβίβασης ή απόκτησης ακινήτου ή στην περίπτωση ημιτελούς ακινήτου. Αντιθέτως δεν είναι υπόχρεος στη συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 σε καμία περίπτωση.

Από τη ΓΓΔΕ τονίζουν ότι επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγραφής ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου, γιατί αυτό αποτελεί εισόδημα και ως εκ τούτου υπάρχει φορολογική παράβαση. Η σχετική επισήμανση δεν αφορά στη δήλωση πρώτης κατοικίας αλλά στην επαγγελματική έδρα, που πολλές φορές είναι η κατοικία του επιτηδευματία.

Πηγή: iefimerida.gr