Βαθμολογία

Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Η εργοσπιρομετρία (καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως, ΚΑΔΚ) είναι μία εξέταση μέσα από την οποία συλλέγουμε πληροφορίες για τη λειτουργία όχι μόνο της καρδιάς και των πνευμόνων, αλλά και για το σύνολο του οργανισμού, τόσο κατά την ηρεμία αλλά κυρίως κατά την άσκηση. Χρησιμοποιείται επίσης σε όλα τα επαγγελματικά αθλητιατρικά κέντρα για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης των αθλητών. Η ΚΑΔΚ είναι πλέον μια καλά μελετημένη και καταξιωμένη μέθοδος εκτίμησης του επιπέδου φυσικής κατάστασης των αθλητών και με τα στοιχεία που παρέχει χρησιμεύει σαν οδηγός για τη συνταγογράφηση προγραμμάτων προπόνησης. Οι ολυμπιακές αρχές πολλών χωρών συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ χρησιμοποιούν την ΚΑΔΚ σε διάφορα αθλήματα όπως: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κολύμβηση, στίβος, άρση βαρών, κωπηλασία, ποδηλασία κλπ.

Η δοκιμασία διενεργείται σε κυκλοεργόμετρο και καταγράφονται μετρήσεις από το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό και το μυοσκελετικό σύστημα. Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο πρωτόκολλο διαβαθμισμένης αύξησης του φορτίου (της αντίστασης κατά την περιστροφή των πηδαλιών που πρέπει να υπερνικήσει ο εξεταζόμενος στο κυκλοεργόμετρο), συλλέγεται και αναλύεται ο εκπνεόμενος αέρας του αθλητή. Σε μια πλήρη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης περιλαμβάνονται:

  • Εργοσπιρομετρία-Μέτρηση μεταβολικών παραμέτρων κατά την άσκηση όπως κατανάλωση οξυγόνου (VO2, VO2peak VO2max) και αποβολή διοξειδίου του άνθρακος (VCO2), αναερόβιος ουδός (AT) και ο κατά λεπτό εκπνεόμενος όγκος αέρα (VE)
  • Αναπνευστικό πηλίκο (RQ)
  • Καρδιακή συχνότητα (παλμοί/λεπτό)
  • Οξυμετρία (προ κατά και μετά τη δοκιμασία)
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (προ και κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας)
  • Αρτηριακή πίεση (προ κατά και μετά τη δοκιμασία)
  • Σπιρομέτρηση προ και μετά τη δοκιμασία
  • Έλεγχος αναπνευστικών μυών (μέγιστη εισπνευστική, μέγιστη εκπνευστική πίεση)

Οι μετρήσεις της VO2max και VO2peak που μετρά την αερόβια ικανότητα είναι ο καλύτερος δείκτης της ικανότητας για άσκηση – αντοχή. Στα αθλήματα, η εκτίμηση της ικανότητας παραγωγής έργου γίνεται πρωταρχικά με την αξιολόγηση τόσο της αερόβιας, όσο και της αναερόβιας ικανότητας.

Στους αθλητές η ΚΑΔΚ προσφέρει εκτός από τον έλεγχο της φυσικής κατάστασης, έλεγχο της αποτελεσματικότητας της προπόνησης σε διαδοχικές μετρήσεις, καθορισμό του είδους της άσκησης (αερόβια, αναερόβια), του προπονητικού προγράμματος και της βέλτιστης έντασης της άσκησης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2413502157, 6973719473

Email: ergospirometry.pgnl@gmail.com

Καρέτση Ελένη, PhD, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β’ΕΣΥ

Σταύρου Βασίλειος, MSc, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής