Βαθμολογία

Στις 2 Φεβρουαρίου το φινάλε στις μεταγραφές

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στη συνεδρίαση της Πέμπτης 27.11.2014 (Νο 35) συζήτησε το θέμα της λήξης της μετεγγραφικής περιόδου Ιανουαρίου 2015 υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που προέκυψαν μετά την αλληλογραφία του Τμήματος T.M.S. με τη F.I.F.A. και αποφάσισε τα παρακάτω. Η Ε.Π.Ο. έγκαιρα, σε συνεννόηση με τη F.I.F.A., δημοσιοποίησε την έναρξη και λήξη της μετεγγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου 2015, η οποία περιλαμβάνονταν στο χρονικό διάστημα από 02.01 έως 31.01.2015, ημέρα Σάββατο. Η πρόταση της Ε.Π.Ο. να μετακινηθεί η λήξη της περιόδου κατά δύο μέρες, για τη Δευτέρα 02.02.2015 δεν είχε γίνει δεκτή από τη F.I.F.A. Μετά τη νεώτερη έγγραφη ενημέρωση εκ μέρους της F.I.F.A., με την οποία δηλώθηκε στο Τμήμα T.M.S. η αλλαγή στάσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και η συμφωνία της με την πρόταση της Ε.Π.Ο., η κατάσταση διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά. Έτσι, η λήξη της μετεγγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου 2015 μεταφέρεται για τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015».