Βαθμολογία

Διπλές Πανελλαδικές από το 2016

Διπλές Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διενεργηθούν το 2016, τόσο με το νέο σύστημα που θα εφαρμοστεί από τη χρονιά εκείνη για τους φετινούς μαθητές της Β' Λυκείου (που τότε θα αποφοιτούν από την Γ' Λυκείου) όσο και με το υπό κατάργηση σύστημα για τους αποφοίτους του 2014-15 και προηγούμενων ετών!

Παράλληλα, οι Πανελλαδικές από το 2016 κι έπειτα κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινούν πλέον Ιούνιο και όχι Μάιο, δεδομένου ότι θα πρέπει να προηγούνται οι απολυτήριες εξετάσεις από τα Λύκεια.

Αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων σε σειρά τροπολογιών του υπουργείου Παιδείας που αναμένεται να ψηφιστούν τις επόμενες ημέρες στη Βουλή και αλλάζουν αρκετά δεδομένα τόσο στα θέματα εξετάσεων όσο και στη λειτουργία του νέου Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Με τις τροπολογίες αυτές αλλάζουν και τα εξής:

- Προστίθεται η Πληροφορική στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για υποψηφίους που προσανατολίζονται στις σχολές θετικών και τεχνολογικών επιστημών (2ο Πεδίο). Θα εξετάζονται σε Χημεία ή Πληροφορική κατά περίπτωση, ανάλογα με το αν η προτίμησή τους στρέφεται σε τμήματα Πληροφορικής ή Χημείας. Δεν διασαφηνίστηκε ακόμα ποιο μάθημα θα αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι για άλλα τμήματα, ωστόσο το πιθανότερο είναι ότι θα δημιουργηθεί νέο, 6ο Επιστημονικό Πεδίο με «διαίρεση» του 2ου Πεδίου.

- Οι μαθητές της Γ' τάξης Ημερήσιου και Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου θα επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κάθε μαθητής θα επιλέγει μια Ομάδα και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία σχολών και τμημάτων όπου επιθυμεί την εισαγωγή του. Οσοι επιλέγουν το ΕΠΕ Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες θα δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθήματα Χημείας και Πληροφορικής, ανάλογα με τις σχολές που επιθυμούν.

- Παραμένει τελικά η Λογοτεχνία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όλων των Επιστημονικών Πεδίων. Αρχικά προβλεπόταν να παραμείνει μόνο για τους υποψηφίους του 1ου (θεωρητικές, νομικές) και του 5ου Πεδίου (παιδαγωγικά).

- Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα μάθημα ανά σχολή, τμήμα, όπως προβλέπεται με το νέο σύστημα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα καθορίζεται ύστερα από πρόταση της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας) προς τον υπουργό Παιδείας μέχρι 15 Μαρτίου. Ο υπουργός θα τον ανακοινώνει έως 31 Μαρτίου. Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Λατινικά.

2ο Πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία ή Πληροφορική κατά περίπτωση.

3ο Πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

4ο Πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

5ο Πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών.

- Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης προσμετράται και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ).

- Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ' εξαίρεση δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Θα λάβουν το 40% αυτών των θέσεων, ενώ οι απόφοιτοι του 2014 το 60%.

Ζητήματα που ρυθμίζονται με τις τροπολογίες...

Με τις τροπολογίες ρυθμίζονται ζητήματα, όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα 33 ωρών της Γ' Λυκείου, ότι ο βαθμός απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής, ενώ

ο βαθμός του πτυχίου από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης μαθημάτων Ειδικότητας.

...και ζητήματα που καίνε τους μαθητές

Σημαντικά ζητήματα που μένει να ανακοινωθούν και καίνε τους μαθητές είναι ποιες σχολές θα ανήκουν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο, σε πόσες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι και ποιο θα είναι το μάθημα αυξημένης βαρύτητας κάθε επιστημονικού πεδίου και ο συντελεστής του

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
(Νίκος Μάστορας)