Βαθμολογία

Βαριά «καμπάνα» σε Πανιώνιο από ΕΕΑ

Αναλυτικά: «Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ακρόαση και παροχή διευκρινίσεων για μη κατάθεση μέχρι σήμερα της ελλείπουσας εγγυητικής επιστολής από την κάτωθι ΠΑΕ:

- ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 150.000€ (λόγω υποτροπής)

Αίτηση του αθλητή Γεωργίου Χιονίδη περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ».