Βαθμολογία

Σε δανεισμό 14 δις ευρώ αποσκοπεί η Ελλάδα

Στόχο να δανεισθεί από τις αγορές 14 δισ. ευρώ έχει η Κυβέρνηση το 2015 και σύμφωνα με στελέχη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τόσο οι αποφάσεις για την προληπτική πιστωτική γραμμή πίστωσης της Ελλάδας, όσο και οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση θα καταστήσουν το στόχο αυτό εφικτό.

Ο ΟΔΔΗΧ αναφέρει πως μέσα στο 2015 θα επιδιωχθεί η παροχή ρευστότητας σε επιλεγμένα σημεία της καμπύλης αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, καθώς και η περαιτέρω προσφυγή σε δανεισμό στις διεθνείς αγορές με εκδόσεις ομολόγων διάρκειας μεγαλύτερης των 5 ετών.

Παράλληλα, η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2015 θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί η σύναψη συμφωνιών repos για την κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών ταμειακής ρευστότητας.

Επιπλέον, αναμένεται να διατηρηθούν και κατά το επόμενο έτος οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημόσιου χρέους, όπως είναι η επίτευξη του ελάχιστου συναλλαγματικού κινδύνου για τα δάνεια εκτός ευρώ και η βελτίωση της αναλογίας χρέους σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου.

Για το σύνολο του 2015 οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας υπολογίζονται σε 97 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 14 δισ. ευρώ θα επιδιώξει η κυβέρνηση να τα αντλήσει από τις αγορές μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Σημειώνεται πως μέσω εκδόσεων νέων ομολόγων πενταετούς και τριετούς διάρκειας, η κυβέρνηση έχει σχηματίσει ήδη αποθεματικό 5 δισ. ευρώ. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να λειτουργήσει και η έκδοση επταετούς και δεκαετούς ομολόγου, καθώς και εντόκου γραμματίου με διάρκεια μεγαλύτερη των 26 εβδομάδων.

Αλλά για να γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις θα πρέπει να κατακάτσει η «σκόνη» του πολιτικού κινδύνου και να ξεκαθαρίσει το θέμα της προεδρικής εκλογής.