Βαθμολογία

Σε ποιους δήμους θα γίνουν οι προσλήψεις

Περίπου 50.000 προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας. Από αυτές τις προσλήψεις οι 31.953 θα πραγματοποιηθούν σε δήμους.

Όπως αναφέρει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων οι 32.000 θέσεις που αφορούν την Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού έχουν κατανεμηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας, με πληθυσμιακά κριτήρια και σε ειδικότητες που έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ελλείψεις. Στο μεγαλύτερο ποσοστό αφορούν άνεργους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε μικρότερο ποσοστό, ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ πως κατανέμονται οι θέσεις