Βαθμολογία

Καμιά εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα

Μόνο απογοήτευση προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, αφού μόλις 5 στους 100 Έλληνες δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι από τη ζωή και τη δουλειά τους, ενώ το 45% των πολιτών δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στους πολιτικούς.

Συγκεκριμένα το 45% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου το πολιτικό σύστημα, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 64,1% αν υπολογιστούν και αυτοί που αποδίδουν ελάχιστη εμπιστοσύνη. (Σε κλίμακα από το 1 -χειρότερο- έως το 9, εκτός από το 45% υπάρχει επιπλέον 19,1% που ανήκει στην κλίμακα 1 και 2. Απόλυτη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα έχει μόλις το 0,6% του πληθυσμού). Την ίδια στιγμή οι πολίτες βάζουν χαμηλή βαθμολογία με 19,2% και 12,5% σε Δικαιοσύνη και αστυνομία αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι οι άνεργοι δηλώνουν σε ποσοστό 50,6% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, σε ποσοστό 24% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, και σε ποσοστό 16,6% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους εργαζόμενους είναι 46,2%, 18,1% και 12,5%.

Ελάχιστοι αυτοί που είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και τη δουλειά τους

Η έρευνα αφορά το 2013 και έγινε με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2012. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι, στο σύνολο του πληθυσμού, πλήρως ικανοποιημένο από τη ζωή του συνολικά δηλώνει μόλις το 5,1% του πληθυσμού, και πλήρως ικανοποιημένο από την εργασία του δηλώνει το 5% των εργαζομένων.

Αντίθετα, το 3,3% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη ζωή του και το 2,9% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την εργασία του. Πολύ ικανοποιημένο από την εργασία του (βαθμοί 7 έως 9 της κλίμακας) δηλώνει το 43,2% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.

Πηγή: iefimerida.gr