Βαθμολογία

O ΕΝΦΙΑ και το εκκαθαριστικό στις 100 δόσεις

Ένα μεγάλο δώρο για εκατομμύρια φορολογούμενους έκρυβε τελικά η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την εφαρμογή της ρύθμισης των 100 δόσεων για χρέη προς τις εφορίες και τα τελωνεία.

Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν ακόμη και οι φορολογούμενοι που θα αφήσουν απλήρωτες τις επόμενες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος της εβδομάδας. Αναλυτικά, τα βασικά σημεία της απόφασης για τη νέα ρύθμιση οφειλών είναι:

-η αίτηση για τη ρύθμιση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ειδικής εφαρμογής που θα «ανοίξει» στο taxisnet. Μπορεί να υποβληθεί και χειρόγραφη αίτηση στην εφορία ή το τελωνείο στις περιπτώσεις που υπάρχει ελλιπής διαδικτυακή υποδομή (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές).

-η αίτηση για τη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2015.

-στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν χωρίς προϋποθέσεις όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι, είτε θα γίνουν ληξιπρόθεσμες έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης. Πρακτικά ο φορολογούμενος που ήδη είναι συνεπής στον ΕΝΦΙΑ και το φόρο εισοδήματος μπορεί να αφήσει τις επόμενες τέσσερις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και τη μια δόση του φόρου εισοδήματος που δεν έχουν λήξει να γίνουν ληξιπρόθεσμες και να προχωρήσει στη ρύθμισή τους σε έως 100 δόσεις υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση έως τις 31 Μαρτίου 2015 που λήγει η προθεσμία.

-οφειλές (βασική οφειλή) έως 15.000 ευρώ μπορούν χωρίς προϋποθέσεις να ρυθμιστούν σε έως 100 δόσεις, ενώ οφειλές άνω των 15.000 ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις.

-η οφειλή που ρυθμίζεται δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.Μπορούν να ρυθμιστούν και οφειλές μεγαλύτερες του 1.000.000 ευρώ εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία της αίτησης.

-ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται στην πράξη για όσους έχουν χρέος κάτω των 5.000 ευρώ διότι η ελάχιστη δόση ορίστηκε στα 50 ευρώ.

-το επιτόκιο με το οποίο τοκίζεται η ρυθμιζόμενη οφειλή είναι 4,56% ετησίως.

-όσο λιγότερες είναι οι δόσεις που επιλέγει ο φορολογούμενος τόσο αυξάνεται και το ποσοστό της έκπτωσης από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

-η πληρωμή των δόσεων γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών ενώ μπορεί να γίνεται και η πάγια εντολή προς τις τράπεζες.

-για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αίτηση να πληρωθεί η πρώτη δόση.

-στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί με παλαιότερες ρυθμίσεις. Ο οφειλέτης που θα επιλέξει να παραμείνει στη ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας των 48 δόσεων θα έχουν έκπτωση 20% από τις προσαυξήσεις. Η έκπτωση αυτή θα τους πιστωθεί με τη μορφή εξόφλησης μελλοντικών δόσεων της ρύθμισης.

-για να ενταχθεί ένας φορολογούμενος στη ρύθμιση θα πρέπει έχει υποβάλει όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις και για να παραμείνεις σε αυτήν θα πρέπει να είναι συνεχώς φορολογικά ενήμερος, δηλαδή να εξοφλεί όλες τις μελλοντικές φορολογικές του υποχρεώσεις.

-η ρύθμιση χάνεται αν ο φορολογούμενος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Πηγή: capital.gr