Βαθμολογία

Ίδρυση νέων Πειραματικών Σχολείων

Την τροπολογία για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών παρουσιάζεται. «Σύμφωνα με αυτή κατ΄ εξαίρεση και για λόγους που υπαγορεύονται από την ανάγκη προαγωγής της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠΠΕΣ, δύνανται να χαρακτηρίζονται υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ή να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση σχολικής μονάδας της δημόσιας εκπαίδευσης, για την υλοποίηση του σκοπού των ΠΠΣ, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος και χωρίς την ύπαρξη των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Στην ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για την πλήρωση των θέσεων στο ΠΠΣ μετά τον χαρακτηρισμό ή την ίδρυση του Π.Π.Σ.»

Με την πιο πάνω τροπολογία λύνεται το ζήτημα της ίδρυσης νέων Πειραματικών Σχολείων. Θυμίζουμε ότι για το θέμα της ίδρυσής τους είχε κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή όπου ο κ. Δερμεντζόπουλος είχε αναφέρει ότι για την ίδρυση ή τον χαρακτηρισμό νέων Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων απαιτείται να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο του Ν.3996/2011, διότι δεν προβλέπονται οι εν λόγω διαδικασίες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας είναι πλέον «ανοιχτός ο δρόμος» για νέα Πειραματικά Σχολεία.

Πηγή: newsbeast.gr