Βαθμολογία

Παράταση για το voucher του ΟΑΕΔ

Με ανακοίνωση του ο ΟΑΕΔ κάνει γνωστό οτι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο voucher.gov.gr για την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε 16600 άνεργους παίρνει παράταση έως 5/11.

Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ ως προς την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, µε τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας µε υποχρεωτική εγγυηµένη απασχόληση», (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών), ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η διάρκεια υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούµενους (ανέργους) και ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 24:00. Το πρόγραμμα voucher του ΟΑΕΔ έχει σκοπό την προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών. Η παράταση κρίνεται αναγκαία αφού απο το πρωί το σύστημα του voucher στην διεύθυνση voucher.gov.gr αντιμετωπίζει προβλήματα και οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Όσο αφορά τον έλεγχο των ΚΕΚ με απόφαση του υπουργού Εργασίας κ.Βρούτση συγκροτείται ειδική επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων voucher με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» όπου θα ελέγχει και θα αξιολογεί καταγγελίες για πρακτικές των παρόχων υλοποιήσης των προγραμμάτων (ΚΕΚ) που παραπλανούν τους δικαιούχους του προγράμματος Ειδικότερα με την απόφαση του κ.Βρούτση καθορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής με αρμοδιότητα τον έλεγχο περιπτώσεων παρόχων κατάρτισης που στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων ακολουθούν επιθετικές, παρελκυστικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουμένων Ειδικότερα, η Επιτροπή συλλέγει, καταγράφει, αξιολογεί και προωθεί περαιτέρω στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές, καταγγελίες, αναφορές και περιστατικά για ενέργειες παρόχων κατάρτισης, στο πλαίσιο των ως άνω δράσεων, που συνιστούν παραπλανητικές, παρελκυστικές, αντιδεοντολογικές ή αθέμιτες πρακτικές.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές, εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης των παρόχων κατάρτισης, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους φορείς τους Η Επιτροπή διερευνά καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και αφορούν στις παραπάνω πρακτικές. Επίσης, η Επιτροπή επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως μετά από πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της με οποιοδήποτε τρόπο με συγκεκριμένα στοιχεία, ή μετά από εντολή του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε καταγγελία, αναφορά ή περιστατικό και αποφασίζει για την προώθησή τους προς περαιτέρω διερεύνηση αρμοδίως από τις αρμόδιες Αρχές ή Υπηρεσίες. Παράλληλα υποβάλλει έκθεση στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις της για τις προτεινόμενες κυρώσεις.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση των δράσεων «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους από 25 έως 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους από 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα voucher του ΟΑΕΔ εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται: 1) Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών. 2) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών). 3) Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης. 4) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 5) Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη. Η δράση (κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση) θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Το κόστος της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 112 εκατ. ευρώ.

Πηγή: dikaiologitika.gr