Βαθμολογία

Νίκη Βόλου: Κατέπεσε η εγγυητική

Αναλυτικά στη σχετική απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Αίτηση του προπονητή Παναγιώτη Παπαρρίζου και των τρίτων Σωτηρίου Πετσιμέρη και της εταιρείας “HOTEL MANTHOS A.E.” περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ.
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ για “HOTEL MANTHOS A.E.”
- ΚΑΠΑΠΤΩΣΗ για Παναγιώτη Παπαρρίζου και Σωτηρίο Πετσιμέρη».