Βαθμολογία

Θωρακισμένο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Ασφαλές εμφανίζεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των stress tests που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής. Οι ελληνικές τράπεζες καλύπτουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με βάση το δυναμικό σενάριο.

Με βάση τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησαν οι τράπεζες εντός του 2014, αλλά και τις ευεργετικές συνέπειες του αναβαλλόμενου φόρου, η ΕΚΤ θεωρεί ότι τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι επαρκώς θωρακισμένα κεφαλαιακά, ώστε να αντιμετωπίσουν και το δυσμενές σενάριο.

Κεφαλαιακά κενά έδειξαν τα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε Εθνική Τράπεζα και Eurobank. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει κεφαλαιακό δείκτη 11,4% στο «βασικό» σενάριο και 6,7%.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΚΤ, συνολικά 25 ευρωπαϊκές τράπεζες απέτυχαν στα stress tests, όπως όμως τονίσθηκε οι 12 εξ αυτών έχουν ήδη καλύψει τις κεφαλαιακές τους ανάγκες με ενέργειες που έγιναν το 2014 έχοντας αντλήσει 15 δισ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να συγκεντρώσει κεφάλαια 930 εκατομμυρίων ευρώ και η Eurobank κεφάλαια ύψους 1,76 δισ. ευρώ.

Υπό την προσέγγιση του Δυναμικού Ισολογισμού, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε κεφαλαιακό δείκτη Common Equity Tier 1 («CET1») 11,4% στο «βασικό» σενάριο και 6,7% στο «δυσμενές» σενάριο, έναντι ελάχιστης απαίτησης για δείκτες 8,0% και 5,5% αντίστοιχα.

Ο Στατικός Ισολογισμός, σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2014, μετά την αποπληρωμή των 750 εκατ. ευρώ προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου τον Μάιο 2014, οδηγεί σε δείκτη CET1 της Τράπεζας στο 10,7% και 6,1% στο «βασικό» και στο «δυσμενές» σενάριο αντίστοιχα. Αυτοί οι δείκτες δεν λαμβάνουν υπόψη το όφελος από τη μετατροπή της Αναβαλλόμενης Φορολογική Απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση (Ν. 4302/2014 μετά και την από 16 Οκτωβρίου 2014 νομοθετική τροποποίηση), όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Η Alpha Bank, υπερέβη τα ελάχιστα όρια 5,5% και 8% του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), στο δυσμενές και στο βασικό σενάριο, τόσο υπό την παραδοχή του στατικού όσο και του δυναμικού Ισολογισμου, με ασφαλές κεφαλαιακό πλεόνασμα μεταξύ Ευρώ 1,3 δισ. και Ευρώ 3,1 δισ. H Συνολική Αξιολόγηση προκύπτει από την ενσωμάτωση (Join Up), των αποτελεσμάτων του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - "AQR") και της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test).

Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της 31.12.2013 προσαρμόζεται, με βάση τη μεθοδολογία της ασκήσεως AQR, μόλις κατά 1,8% ή Ευρώ 942 εκατ. μετά από φόρους χάρη στην πολιτική προβλέψεων της Τραπέζης. Οι πρόσθετες ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται στο στατικό δυσμενές σενάριο παρέχουν επιπρόσθετο κεφαλαιακό πλεόνασμα ως εξής:

i. 50 μ.β. από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2014 και ii. 204 μ.β. θετική επίπτωση από την εφαρμογή του Ν. 4302/2014 σχετικά με τον την ακόλουθη αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, που ενισχύουν περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων της Τραπέζης.

Πηγή: newsbeast.gr