Βαθμολογία

Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής

Mία ώρα περισσότερο ύπνο θα κερδίσουμε αύριο, καθώς από τα ξημερώματα επανέρχεται η χειμερινή ώρα.Έτσι στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών γυρίζουν μια ώρα πίσω, ώστε να δείχνουν 03:00. Yπενθυμίζεται ότι το μέτρο της θερινής ώρας εφαρμόζεται με την οδηγία 2004/84 του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10/1/2001, και θα ισχύσει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Απριλίου. Η ώρα για το χειμώνα, αλλάζει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, ενώ η θερινή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.