Βαθμολογία

Την Πέμπτη 23/10 η επαναληπτική Γ.Σ.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας της 17ης Οκτωβρίου 2014, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε  επαναλητπική Γενική Συνέλευση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Οκτωβρίου 2014, που θα γίνει στη Λάρισα την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» με θέματα:

1) Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός

2) Προϋπολογισμός Τμημάτων Σωματείου

3) Λοιπά θέματα

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Δικαίωμα εγγραφής και παρουσίας κατά τη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εγγραφούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Δίνεται η δυνατότητα παράστασης, εκπροσώπησης και ψήφου δι’ εξουσιοδοτήσεως εφόσον κάθε μέλος εξουσιοδοτείται από ένα μόνο μέλος και η εξουσιοδότηση φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιδοτούντος από δημόσια αρχή. Για την ταυτοποίηση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι δε θα επιτραπεί η είσοδος σε μέλη τα οποία θα φέρουν μαζί τους κάθε είδος ροφημάτων, αναψυκτικών ή αλκοολούχων ποτών.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η καθυστέρηση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου