Βαθμολογία

Στα όρια φτώχειας το 23,1% του πληθυσμού

Στο 23,1% ανήλθε ο πληθυσμός που ζούσε το 2013 υπό τον κίνδυνο της φτώχειας με το εισοδηματικό όριο της φτώχειας να ανέρχεται στα 5.023 ευρώ ανά άτομο και στα 10.547 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών. Το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε πέρυσι κάτω από το όριο της φτώχειας παρέμεινε σταθερό στο 23,1% σε σχέση με το 2012.

Πάντως, το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε υπό τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε πέρυσι στο 35,7% (3.903.800 άτομα) από 34,6% που ήταν το 2012 (3.795.100 άτομα).

Σε ό,τι αφορά στην ανισότητα, ο σχετικός δείκτης παρέμεινε σταθερός το 2013 σε σύγκριση με το 2012. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού είχε εισόδημα πέρυσι 6,6 φορές μεγαλύτερο από το φτωχότερο 20% του πληθυσμού.

Επίσης, από την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών για το 2013 (εισοδήματα 2012), φαίνεται ότι το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει δυσκολίες με αποτέλεσμα να στερείται τουλάχιστον 4 από τις 9 συνολικά διαστάσεις της υλικής στέρησης ανήλθε στο 20,3% το 2013, από 19,5% το 2012, το 15,2% το 2011 και 11,6% το 2010.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ