Βαθμολογία

ΕΕ: Εργασία στους ανέργους έως 25 ετών

Ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Λάζλο Αντόρ, ο οποίος θα συναντηθεί με τους υπουργούς Εργασίας της ΕΕ - μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης- πριν από τη σύνοδο κορυφής, θα συζητήσει μαζί τους όλους τους τρόπους ώστε να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί το σχήμα της Εγγύησης Νεολαίας.

Πρόκειται για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση (Youth Guarantee Implementations Plans) που βοηθά τη μετάβαση από το σχολείο στη δουλειά και ένα μέτρο άμεσης στήριξης της απασχόλησης των νέων ανθρώπων. Κάτω από αυτό το σχήμα, τα κράτη - μέλη θα εξασφαλίσουν πως για τέσσερις μήνες μετά το τέλος του σχολείου ή μετά από την απώλεια μίας δουλειάς. Το σχήμα αυτό αφορά όσους ανέργους είναι έως 25 ετών και προβλέπει :

Την ανεύρεση μίας θέσης εργασίας που ταιριάζει στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εμπειρία του ανέργου

Την απόκτηση εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και εμπειρίας που απαιτείται για να βρει κάποιος μία δουλειά στο μέλλον μέσω μίας μαθητείας, της κατάρτισης ή της δια βίου εκπαίδευσης.

Το ελληνικό σχήμα της «Εγγύησης Νεολαίας»

Το ελληνικό σχήμα της «Εγγύησης Νεολαίας» είναι ύψους 390 εκατ. ευρώ για 180.956 ανέργους έως 25 ετών. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:

Δράσεις Πρόληψης - Ευαισθητοποίησης – Κινητοποίησης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 109.000 νέοι

Δράσεις Μαθητείας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 10.500 νέοι

Δράσεις Κατάρτισης – Εκπαίδευσης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 25.456 νέοι

Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 22.500 νέοι

Δράσεις Επιχειρηματικότητας, από τις οποίες θα ωφεληθούν 5.500 νέοι

Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, από τις οποίες θα ωφεληθούν 8.000 νέοι.

Πηγή: thessalianews.gr