Βαθμολογία

Ποιες μετεγγραφές δεν επιτρέπονται

ΦΕΚ αναμένεται να πάρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».

Στο εν λόγω νομοσχέδιο υπάρχουν και τα άρθρα που αφορούν τις μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Το άρθρο 39 το οποίο παραθέτουμε ακολούθως καθορίζει τις περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται μεταφορά θέσης εισαγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 (Α' 118) και του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (Α' 147), δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης:

α) σε αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή του ίδιου Α.Ε.Ι. και

β) μεταξύ αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το χωρίο β φαίνεται ότι έχει προκαλέσει προβληματισμό και ερωτήματα σε αρκετούς γονείς.

Το newsbeast.gr επικοινώνησε με ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας το οποίο μας ανέφερε ότι το μεταξύ αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής ΑΕΙ που εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αφορά Τμήματα Πανεπιστήμιων που ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκης όπως για παράδειγμα τα Πανεπιστήμια Καποδιστριακό, Οικονομικό και Πειραιά ή τα Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο και Μακεδονίας. Δεν μπορεί ένας φοιτητής από το Οικονομικό στο ΕΚΠΑ να πάρει μετεγγραφή στο αντίστοιχο τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.