Βαθμολογία

Πρόστιμα σε Λαμία και Ηρακλή

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Απαλλάσσει τον εγκαλούμενο Μ. Παναγιώτου, προπονητή του σωματείου Κεραυνός Γλυφάδας, από το αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό παράπτωμα (αγώνας Γ΄ Εθνικής Κυανούς Αστήρ Βάρης-Κεραυνός Γλυφάδας στις 14/9).

2. Κηρύσσει την εγκαλούμενη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ''ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964'' πειθαρχικά ελεγκτέα για το αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό παράπτωμα τελούμενο κατ΄ εξακολούθηση, και της επιβάλλει χρηματική ποινή οκτακοσίων (800) ευρώ. Κηρύσσει την εγκαλούμενη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ''ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908'' πειθαρχικά ελεγκτέα για το αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό παράπτωμα και της επιβάλλει χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ. Απαλλάσσει τους Νικόλαο Παπαδόπουλο, προπονητή της ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908, και την ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 από το αποδιδόμενο σε αυτούς πειθαρχικό παράπτωμα (αγώνας Κυπέλλου Ελλάδας Λαμία-ΑΕΠ Ηρακλής στις 12/9)».