Βαθμολογία

Στοπ στις κατασχέσεις από το ΣΔΟΕ

Απόφαση βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο με βάση τον οποίο το ΣΔΟΕ αποφασίζει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, λόγω ενδείξεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας μεγάλης έκτασης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ολομέλειας του ΣτΕ η σχετική διάταξη του επίμαχου νόμου ( άρθρο 30 παράγραφος 5 του ν. 3296/2004) με βάση την οποία το ΣΔΟΕ εκδίδει τις σχετικές διοικητικές πράξεις είναι άκυρη .

Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών η διάταξη είναι αντισυνταγματική και άκυρη γιατί χρησιμοποιεί αόριστες έννοιες χωρίς να καθορίζει με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο της προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου. Δεν θέτει συγκεκριμένα περιορισμό στην έκταση και στη διάρκεια της τραπεζικής δέσμευσης και δεν ρυθμίζει τη διαδικασία επιβολής και άρσης της με πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητά της.

Γι αυτό το λόγο άλλωστε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ, οικονομικός εισαγγελέας, Παναγιώτης Αθανασίου, επιχειρώντας να συμπληρώσει την ατελή διάταξη έχει υποβάλλει στους αρμοδίους εδώ και μήνες τροποποιητικό σχέδιο νόμου με αιτιολογική έκθεση

Πηγή: thetoc.gr