Βαθμολογία

Ελέγχονται φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου

Να επιταχύνει τους 1.066 εκκρεμείς έλεγχους σε φορολογουμένους μεγάλου πλούτου επιδιώκει η γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου. Προς τον σκοπό αυτό δημιούργησε δύο νέα τμήματα ελέγχου με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ).

Η ΓΓΔΕ επιδιώκει να επιταχυνθούν οι 1.066 έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Με τη σύσταση δε του τμήματος στην Αθήνα, θα επιταχυνθούν οι έλεγχοι φορολογούμενων μεγάλου πλούτου, που διεξάγονται κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζουν υψηλή εισπραξιμότητα.

Σημειώνεται πως μέχρι το τέλος του Αυγούστου είχαν γίνει 479 έλεγχοι τέτοιων υποθέσεων, βεβαιώθηκαν φόροι 184,1 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν φόροι 46,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή: thessalianews.gr