Βαθμολογία

Tα κριτήρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ

Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη στα κριτήρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά εκείνα που δεν λαμβάνονται υπόψη ορίζει η εγκύκλιος του ΙΚΑ.

Σύμφωνα με αυτή, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ 2014 λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2013, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012. Στο φορολογητέο εισόδημα, όπως αναφέρει η «Καθημερινή» υπολογίζονται και οι τόκοι καταθέσεων που απεικονίζονται στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Για να συνυπολογιστούν εισοδήματα από επιδόματα, θα πρέπει είτε να δίδονται ως αντάλλαγμα παροχής εργασίας (π.χ., παραπληγικό επίδομα) ή να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων (π.χ., εισόδημα από ακίνητα).

Αντίθετα, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα που αποτελούν κοινωνική παροχή, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας και δεν αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, όπως για παράδειγμα το διατροφικό επίδομα.

Ακόμη, το εξωιδρυματικό επίδομα που λαμβάνει συνταξιούχος για λογαριασμό έμμεσα ασφαλισμένου μέλους της οικογένειάς του δεν αθροίζεται με το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο, καθώς πρόκειται για ξεχωριστές παροχές, σε διαφορετικά πρόσωπα. Επίσης, δεν αθροίζονται άλλα εισοδήματα που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος με το εισόδημα των τέκνων όταν αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Πηγή: iefimerida.gr