Βαθμολογία

Αυτές είναι οι μακροβιότερες επιχειρήσεις

Τις επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν στη διάρκεια της τελευταίας 50ετίας (1964-2014) παρουσιάζει σε ειδική έκδοση με τίτλο «Οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν διαχρονικά» η Icap Group.

Όπως επισημαίνει η Icap, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της και βάσει αυτών των πληροφοριών, εντοπίζονται 1.396 εταιρείες νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών (με έδρα την Ελλάδα), με έτος ίδρυσης από το 1964 ή και νωρίτερα, οι οποίες και εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και το 2014, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις υπέστησαν.

Για τους σκοπούς της έκδοσης, ως εταιρείες που επιβίωσαν όλα αυτά τα έτη θεωρούνται εκείνες που δεν έχουν πτωχεύσει, δεν έχουν διαλυθεί, δεν αδράνησαν, δεν απορροφήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν από άλλες εταιρείες.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των μακροβιότερων ελληνικών εταιρειών ιδιαίτερη μνεία γίνεται από την Icap στις αρχαιότερες εξ αυτών. Στην ομάδα των 30 αρχαιότερων επιχειρήσεων συμμετέχουν τέσσερις δημόσιοι οργανισμοί και πέντε ακόμη επιχειρήσεις του τομέα των (μη χρηματοπιστωτικών) υπηρεσιών, δύο τράπεζες, εννέα βιομηχανικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις και δέκα εμπορικές εταιρείες.

Συγκεκριμένα, οι μακροβιότερες εταιρείες στην Ελλάδα είναι:

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ: Πρόκειται για τη μακροβιότερη εταιρεία που συνεχίζει να λειτουργεί στη χώρα μας μέχρι και σήμερα. Αρχικό έτος ίδρυσης είναι το 1828. Από τη δεκαετία του '70 έγινε Ν.Π.Ι.Δ. και από το 1996 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία.

Τραπεζικός Κλάδος

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ: Είναι η αμέσως επόμενη σε σειρά αρχαιότητας και η παλαιότερη ελληνική τράπεζα. Ετος ίδρυσης το 1841. Σημειώνεται ότι αποτέλεσε και την πρώτη τράπεζα του ελληνικού κράτους και πριν από την ίδρυση της Τραπέζης Της Ελλάδος ήταν υπεύθυνη και για την έκδοση του νομίσματος.

Alpha Bank: Είναι μέσα στις 30 μακροβιότερες επιχειρήσεις, ενώ είναι η τρίτη του τραπεζικού συστήματος που συμμετέχει στο top 30. Aρχικά ιδρύθηκεα ως Τράπεζα Καλαμών, η οποία απορρόφησε τις τραπεζικές δραστηριότητες της εταιρείας Ι.Φ. Κωστόπουλος (ιδρυθείσα το 1879) και μετονομάσθηκε σε Ελληνική Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως. Οι προαναφερθείσες τράπεζες έχουν απορροφήσει διαχρονικά πλήθος άλλων εταιρειών, αρκετές εκ των οποίων είχαν μακρόχρονη παρουσία (π.χ. η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος που είχε ιδρυθεί το 1907 και το 2013 απορροφήθηκε από την Alpha Bank).

Μεταοποιητικές επιχειρήσεις

Εταιρεία Ν. Γ. Καλλικούνης ΑΕ: Είναι μέσα στις παλαιότερες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται. Πρόκειται για βιομηχανία ποτών και προήλθε από συγχώνευση επιχειρήσεων η παλαιότερη των οποίων ιδρύθηκε το 1850

Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ: Η δεύτερη εταιρεία ποτών που φιγουράρει στη λίστα. Προήλθε από τη μετατροπή της παλαιάς ατομικής επιχείρησης η οποία ιδρύθηκε εν έτει 1860.

Βιομηχανίες

Καρέλια Καπνοβιομηχανία ΑΕ: Από τον χώρο της βιομηχανίας τσιγάρων. Έτος ίδρυσης το 1888.

BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ: Από τον χώρο της βιομηχανίας και συγκεκριμένα της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ετος ιδρύσεως: 1865.

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ: Από τον χώρο της βιομηχανίας. Προήλθε από τη συγχώνευση εταιρειών η παλαιότερη των οποίων ήταν η Ελληνικού Πυριτιδοποιείου & Καλυκοποιείου με αρχική ίδρυση το έτος 1874.

Εμπορικές επιχειρήσεις

DIPO ΑΕ: Είναι η αρχαιότερη εμπορική επιχείρηση που επιβιώνει μέχρι σήμερα από το 1860. Ασχολείται με εμπόριο ξυλείας

Γεωργαντάς, Φ., 1864 ΑΕΒΕ: Επίσης από τον χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων. Δραστηριότητα στον χώρο εμπορίας καλλυντικών και συναφών ειδών.

ΜΕΤΑΞΑ Σ. & Η. & Α. ΑΒΕ: Από τον χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα το εμπόριο ποτών. Ιδρύθηκε το 1888.

ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Μ. Γ. Α.Ε.: Εμπορεύεται ναυτιλιακά και βιομηχανικά εφόδια από το 1882.

Στον τομέα των μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

5Ε ΑE: Είναι η αρχαιότερη από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 1846. Κεραμεία Αλλατίνη - Αστικά Ακίνητα ΑΕ: Επίσης από τον τομέα των μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ιδρύθηκε το 1858 αρχικά ως κεραμοποιείο, των οποίων οι δραστηριότητες έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά με την πάροδο του χρόνου, ενώ στην παρούσα φάση δραστηριοποιούνται κυρίως στην εκμετάλλευση ακινήτων.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ΑΕ