Βαθμολογία

Παραβάσεις στα 6 από τα 10 βενζινάδικα

Παραβάσεις σχετικά με τα συστημάτα εισροών-εκροών στα 6 από τα 10 πρατήρια υγρών καυσίμων που ήλεγξε διαπίστωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διενέργησε ελέγχους για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων, όσον αφορά στη διασύνδεσή τους με την ΓΓΠΣ και την αποστολή των στοιχείων.

Επί συνόλου 386 εγκαταστάσεων πρατηρίων που ελέγχθηκαν από τα συνεργεία της ΓΓΔΕ, διαπιστώθηκαν 336 παραβάσεις σε 212 από αυτά. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στην μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης, καθώς και της διασύνδεσης και της αποστολής στοιχείων προς την ΓΓΠΣ.

Αναλυτικότερα, μη τήρηση χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης διαπιστώθηκε σε 142 περιπτώσεις, μη έκδοση ειδικών φορολογικών στοιχείων από το σύστημα εισροών-εκροών σε 39 βενζινάδικα, μη σήμανση με φορολογικό μηχανισμό σε 46 πρατήρια , ενώ παραβάσεις σχετικά με μη διασύνδεση και αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ εντοπίστηκαν σε 109 περιπτώσεις.