Βαθμολογία

Οι πλειστηριασμοί δημοσίου στο ίντερνετ

Στο Διαδίκτυο θα αναρτώνται όλα τα ακίνητα που έχει κατασχέσει το ελληνικό Δημόσιο και πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό. Επίσης θα αναρτώνται και κινητά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχέσει οι ελεγκτικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών με χρέη άνω των 300.000 ευρώ θα βγαίνουν ταχύτερα σε πλειστηριασμό με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την απόφαση της κυρίας Σαββαΐδου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από χθες, θα αναρτώνται στον δικτυακό τόπο «www.publicreveneu.gr» οι περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.

Οσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας για τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται καθώς και των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί. Θα αναρτώνται φωτογραφίες των ακινήτων για παράδειγμα, ενώ θα γνωστοποιείται η τιμή πρώτης προσφοράς και η ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα εξής:

1. Περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των 300.000 ευρώ, οι οποίες δύναται να αναρτώνται σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας.

2. Στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: • Τα στοιχεία της επισπεύδουσας αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αρμοδίου για την εκτέλεση. • Συνοπτική περιγραφή τού προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου. • Φωτογραφίες τού προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίσταται. • Η τιμή της πρώτης προσφοράς. • Το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. • Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.

Πηγή: Η Καθημερινή
(Προκόπης Χατζηνικολάου)